Amir Chizari, chef för it-Infrastruktur på Riksbyggen

”RETUNE BIDRAR MED HÖG KOMPETENS, SENASTE TEKNOLOGIN OCH ÖKAD FLEXIBILITET I LEVERANSEN.”

När Riksbyggen upphandlade om byte av sin klientplattform hade de nya kriterier för sin leverantör. Utöver expertis inom klienthantering sökte de efter ett modernt bolag för att få ökad flexibilitet i leveransen.

”Riksbyggen är ett av Sveriges 100 största företag och omsätter ca 7 miljarder per år. Vårt mål är att möta behov och förenkla arbetet för våra 2 300 tjänstemän. Den nya plattformen som tas fram tillsammans med Retune innebär ny programvara, ny design och fler funktioner.

RETUNE MATCHADE VÅRA KRITERIER

När vi skulle välja leverantör hade vi krav på hög kompetens inom området och ville också ha en mindre samarbetspartner för ökad flexibilitet i leveransen. Retune matchade våra krav.

SAMARBETSPARTNER – DUSTIN

Deras samarbete med Dustin för logistik och utleverans av datorer var också en påverkande faktor i vår utvärdering. Dustin är bra på logistik och Retune är experter på klienthantering.

FLEXIBEL PLATTFORM

Retune besitter den tekniska kompetensen och har i Retune Client en flexibel plattform som möjliggör anpassning till vår miljö och de tjänster som Riksbyggens efterfrågar. Testdelar, nya applikationer som ska ut, drift och förvaltning ansvarar Retune för.

VI SPARAR TID NÄR DEN MÄNSKLIGA FAKTORN UTESLUTS

I den nya plattformen ska vi implementera en självserviceportal. Där automatiserar och levererar vi nya funktioner tillsammans med Retune. Användaren kan själv göra sitt jobb och behöver inte involvera helpdesk. Då slipper vi den långa väntetiden som kan uppstå när människor bakom processen av olika anledningar försenar ett ärende.

Fördelarna blir att it avlastas och användaren får saker gjorda mycket snabbare och mer korrekt. Supportkostnaderna kommer att minska avsevärt och användarna kommer att känna igen sig från olika enheter.

 

RIKSBYGGEN I FOKUS

Jag finner Retune lyhörda – från tekniker till vd. Vi står alltid i centrum och när vi har problem står de på tårna, oavsett vad som står i avtalet. Vi är beroende av en bra leverantör som kan sätta sig in i vår verksamhet och våra mål och som med hjälp av sin tekniska kompetens kan få oss att nå dit.

NU KAN VÅR ORGANISATION UTVECKLAS

Nu hoppas vi att plattformen fortsätter att förbättras och förenklas. Eftersom Retune följer den senaste teknologin ser jag fram emot att de hjälper oss med omvärldsbevakning och nya funktioner som kan underlätta för användarna.”

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer främst i nyproduktion. Vi är en av Sveriges största fastighetsförvaltare, med bostadsrättsföreningar, kommersiella- och offentliga fastighetsägare som kunder. Vår verksamhet finns över hela landet, och vi verkar tillsammans med våra förtroendevalda, engagerade medarbetare och våra boende.

Riksbyggen får den senaste teknologin genom klientlösningen Retune Client samt förstärker sin it-kompetens genom it-konsulter från Retune.

Scroll to top