Ingemar Ladekrans, CIO Kunskapsskolan

”NU KAN VI UTVECKLAS I AZURE.”

Kunskapsskolan startade 1999 och är en skola på grund- och gymnasienivå med personligt utformad utbildning. De hade en vision och en strategi för it redan från början och satsade på en plattformsoberoende metodik och ett webbaserat lärande.

Läromedel och arbetsuppgifter finns åtkomligt via en webbportal, Kunskapsporten som kan nås både från skolans datorer och hemifrån. Materialet på Kunskapsporten uppdateras ständigt och här finns även tillgång till elevdokumentationssystemet, EDS. Där dokumenteras studieplaner, mål, strategier, studieresultat, betyg samt kommentarer från lärare.

IT EN AVGÖRANDE FAKTOR

För att skolans plattformsoberoende metodik ska fungera är it en avgörande faktor. Därför letar de ständigt nya tekniska lösningar som kan effektivisera och sänka kostnader.

EN LÖSNING SOM PASSAR VÅRA GLOBALA UTMANINGAR

”När det tillhörande elevdokumentationssystemet EDS skulle byggas, hade vi behov av en tjänst som vi kunde leverera, underhålla och uppdatera via internet. Plattformen för tjänsten blev Microsoft Azure. Genom Azure har vi en kostnadseffektiv skalbarhet och åtkomst 24/7 året om. Det passar våra globala utmaningar såsom tidsskillnad, lokal logistik och infrastruktur.

SVÅRT ATT FÅ HJÄLP MED AZURE SOM PLATTFORM

Problemen uppstod när vi skulle få hjälp att sätta upp resurser och driftsätta system. Då insåg vi att vår dåvarande leverantör inte behärskade plattformen till fullo. Därför blev arbetet reaktivt och tidskrävande.

TILLGÅNG TILL SPETSKOMPETENS

När vi för två år sedan började arbeta tillsammans med Retune förstod vi att de låg långt fram i utvecklingen gällande molntjänster. Vi såg fördelar i Retunes partnerskap med Microsoft och den spetskompetens vi snabbare skulle kunna få del av.

BOLLPLANK I AZUREFRÅGOR

Nu har vi inte bara ett bollplank i Azurefrågor, vi kan också utvecklas i Azure. Retune kan vår miljö, vilket möjliggör för oss att optimera systemen. De hjälper oss med övervakning, att arbeta med de tjänster som finns och hur de ska nyttjas. Vi får koll på resurser för bästa möjliga uppsättning så att allt ska fungera optimalt.

KOSTNADSKONTROLL

Vi arbetar kostnadseffektivt, får snabbare och effektivare arbete med design, personalisering, funktionalitet och integration med tredje part. Vi eftersträvar också mindre resursintensiva implementationer och har som mål att minska kostnaderna per produktområde.

EN GLÖD FÖR ATT LÖSA PROBLEM

Människorna bakom Retune är personliga och flexibla. Det finns en glöd för att lösa problem och de har en bra mix på sin konsultkompetens. De lovar aldrig något som de inte kan hålla.

NYTT SYSTEM, IDENTITY PROVIDER

Just nu utvecklar vi tillsammans med Retune ett system för identitetshantering.”

Kunskapsskolan använder
tjänsten Övervakning från Retune

Om Kunskapsskolan

Kunskapsskolans mål är att etablera, driva och utveckla skolor där varje elev blir sedd som en unik individ. En individ med förmåga, ambition och med stöd att lära, kan växa bortom vad hon eller han trodde var möjligt.

Vårt namn Kunskapsskolan är ett uttryck för vår passion över att ge kvalitativt lärande och kunskap till kommande globala generationer.

Kunskapsskolan äger och utvecklar KED (Kunskapsskolan Education) program – en sammanhängande och beprövad metodik för personlig utbildning. KED-programmet drivs idag i Kunskapsskolans 37 skolor i Sverige, i Learning Schools Trusts 5 skolor i Storbritannien, i USA och i Indien.

Scroll to top