RETUNE KUNDCASE

Ett IT-bolag med nöjda kunder.

Retune AB är it-företaget med målet att varje dag göra företag och organisationer som har från hundratalet till flera tusen anställda nöjda.

Då gäller det att lösa kundernas största problem. Men det räcker inte med att vara otroligt kunnig, det räcker inte med att ha de bästa lösningarna – vi får gärna överträffa våra kunders förväntningar också. Och där kommer passionen in.

Men det allra viktigaste som it-bolag för att ha nöjda kunder är att visa att vi faktiskt finns där när du som kund verkligen behöver vår hjälp. Det vill säga; när det händer något.

Du är välkommen att läsa om våra kundcase och hur vi hjälpt våra kunder att optimera sin IT.

Komplexa IT-miljöer med höga tillgänglighetskrav

Retune AB hjälper dagligen företag och organisationer som har från hundratalet till flera tusen anställda. Våra kunder karakteriseras av att de har komplexa IT-miljöer med höga tillgänglighetskrav. De har även ofta utmanande och framgångsrika affärsidéer med höga krav på kunnande och professionalism i kombination med snabbhet och beprövade lösningar.

“Äntligen är vi affärsdrivande it och en partner i verksamheten.”

Tommy Skantz, Global IT Manager Tobii

Read more

”Människorna på Retune är personliga och de lovar aldrig något de inte kan hålla.”

Ingemar Ladekrans, CIO Kunskapsskolan

Read more

”Retune bidrar med hög kompetens, senaste teknologin och flexibilitet i leveransen.”

Amir Chizari, chef för it-Infrastruktur på Riksbyggen

Read more

”Vi är nöjda med klienttjänsten och hur väl den fungerar samt den attention vi får från Retune.”

Fredrik Petersson, klient-, nätverk- och serveransvarig Health & Fitness Nordic

Read more
Scroll to top