EXPERTER PÅ MOLNET OCH TRADITIONELL IT

Att stå inför valet av en IT-investering kan skapa mycket osäkerhet. Då är det en fördel att ha stöd av en IT-partner som kan både traditionell IT samt erbjuder de bästa lösningarna i Molnet.

På Retune värdesätter vi ärlighet och våra kunder är vana vid att vi håller det vi lovar och levererar det i tid. Om problem skulle uppstå är vi inte nöjda förrän vi löst dem.

Engagerade it-experter

Här väntar nämligen ett genuint engagemang och stora ambitioner för såväl kunder som medarbetare och bolag. Vi bryr oss om varandra och varje individs utveckling. Det är ju grunden för att lyckas. Hos oss finns både mod och aptit för att varje dag ta oss an stora utmaningar.

En trygg it-partner

Hur är vi som samarbetspartner? Jo, enligt våra kunder är vi enkla att samarbeta med, flexibla och ger snabb respons vid behov. Vi sätter våra kunder i fokus och lyssnar för att få en djup förståelse för deras utmaningar och affär. Vår gedigna marknads- och branschkompetens är ett stöd när vi utformar anpassade lösningar.

Framtidssäkrad IT blir aldrig omodern

Det är inte tekniken i sig som når visioner, mål och förväntade effekter. Det är hur IT-miljön anpassas till människorna i en verksamhet och hur väl miljön kan utvecklas i takt med verksamhetens utveckling. Många av våra lösningar uppdateras dessutom med nya komponenter, testade av vårt expertteam. Därför är en framtidssäker lösning från Retune alltid modern.

Retune ger mer

Retune löser gamla problem på nya sätt. Därför bygger vi inte datahallar eller småskaliga funktionstjänster. Vi älskar tekniska utmaningar och vårt engagemang för att vara först med det senaste gör att vi ständigt utvecklar nya IT-lösningar som ger våra kunder större möjligheter, mervärden och fördelar.

Vår story

Vi startade Retune AB för att hjälpa våra kunder att ta steget från egenproducerad IT-kraft in i en flexibel och skalbar IT-miljö utan inlåsningar.

Sedan starten 2011 har vi drivit på utvecklingen från traditionell IT till molntjänster och utvecklat helhetslösningar och produkter som är framtidssäkrade och hårdtestade.

Vi hjälper verksamheter att skapa en fungerande och kostnadseffektiv IT-miljö för att förverkliga sina mål.

På Retune bryr vi oss om varandra, våra kunder och vårt bolag. Vi slutar aldrig att satsa.

OM RETUNE

IT-bolaget Retune AB
Org.nr: 556834-7552

Så här fungerar det 

Externa leverantörer står för huvudtjänsterna. Vi på Retune ser till att de är framtidssäkrade, funktionella och anpassade till din verksamhet.

Klassiska IT-tjänster 

Vi kan traditionell IT. Det ger våra kunder ett försprång när blandade system ska utvecklas och implementeras. När molnet inte är det bästa alternativet erbjuder vi andra effektiva och hållbara lösningar.

Din molnexpert

Retune har lång erfarenhet inom molnet. Vi har varit med sen starten och med stort engagemang drivit utvecklingen framåt. Vi hjälper våra kunder att ta fram anpassande molnlösningar samt ser till att de får ut det mesta av verktygen.

Teknisk kompetens 

Hos oss finns seniora och erfarna experter som älskar att lösa komplexa utmaningar inom infrastruktur, arkitektur och klienthantering.

Så hjälper vi dig

IT SOM TJÄNST

Förvaltning. Vi tar hand om allt.

Öka flexibiliteten, sänk kostnaderna och fokusera på kärnverksamheten. Låt Retune ta ansvar för din IT-enhet och gör tekniken till er konkurrensfördel.

Kontakta oss nu »

IT-PROJEKT

Gå från ett läge till ett bättre.

Har du ett tidsbegränsat IT-projekt och behöver specialistkompetens? Vi ser till att ditt projekt når sitt mål och syfte i tid.

Så lyckas du med ditt projekt »

IT-KOMPETENS

Sthlms bästa IT-konsulter.

Behöver du en eller fler experter? Vi är inte bara bra på att ha de skickligaste, vi är också bra på att matcha rätt person och företag.

Få hjälp av en IT-expert »

Vill du veta mer? Boka möte med oss!

BO BAUHN

VD
Telefon: 073 358 10 00 073 358 10 00

FARZAD AGHAZADEH

Försäljningschef/Head of Sales
Telefon: 070 912 66 11 070 912 66 11

MICAEL ÅMAN

Konsultchef
Telefon: 070 912 66 02 070 912 66 02

NICKLAS KARLSSON

Projekt- och produktutveckling
Telefon: 0709-12 66 12 0709-12 66 12
Scroll to top