IT-PROJEKT SOM NÅR MÅLET

Förmodligen har du varit med om att implementera någon funktion på ditt företag som aldrig nådde sitt mål eller syfte, som kostade mer än beräknat och där utfallet inte blev det rätta.

Bakom lyckade it-projekt finns en lyckad metodik. Vi hjälper dig inte bara att lyckas, vi ser till att ditt it-projekt både blir kostnadseffektivt och når sitt syfte.

Så hjälper vi dig
med it-projektet

Hos Retune finns IT-kunniga projektledare med lång erfarenhet av att genomföra både större och mindre projekt inom traditionell IT-infrastruktur, hybrid och molnbaserade miljöer.

Retunes tips för ett lyckat projekt:

 • En erfaren och kunnig projektledare inom berört område
 • Projektet följer vedertagen metodik
 • Kontinuerlig dialog under projektets gång

Naturligtvis arbetar vi på detta sätt för att du ska känna trygghet i vad vi levererar och vad projektet ska resultera i.

IT-projekt vi hjälper dig med:

 • Office365 migreringar
 • Molnetableringar
 • System Center implementationer
 • Traditionella infrastrukturprojekt
 • Datacenterflyttar

Gemenskap och god kommunikation

Att arbeta tillsammans med Retune kännetecknas av gemenskap, kommunikation och många glada skratt samt flexibiliteten i att anpassa sig efter verkliga förutsättningar.

Mer om Retunes metodik

Våra projekt följer en metodik som bygger på kommunikation, avstämningar och målstyrning:

 • Gemensam definition av projektets mål och syfte
 • Förstudie för att säkerställa att mål och syfte kan uppnås
 • Säkerställande av projektets TKK och styrande
 • Projektgenomförande med avstämningspunkter
 • Projektavslut inklusive leveransgodkännande av dig som kund
 • Avslutande projektgenomgång och eventuella nya steg

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi skulle lägga upp ditt projekt för att ni ska få ett förutbestämt utfall och framför allt – ett lyckat resultat.

NICKLAS KARLSSON

Projekt- och produktutveckling
Telefon: 0709-12 66 12 0709-12 66 12
Scroll to top